Algemeen huurrecht:

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij een (deel van een) zaak aan de andere partij ter gebruik geeft waarbij die andere partij zich verplicht om een tegenprestatie te voldoen.

Er bestaan verschillende soorten huurovereenkomsten, namelijk de huur van roerende goederen (denk aan verhuurders van aanhangwagens of (bouw)materieel) alsmede de huur van onroerende goederen. Bij deze laatste kan men denken aan de huur van een stuk land (pacht) alsmede de huur van een gebouw.

Indien een gebouw gehuurd wordt dan kan dit gehuurd worden als bedrijfsgebouw of als woning.

Huur bedrijfsruimte:

Voor de huur van bedrijfsruimte bestaat een onderverdeling in de huur van 7:290 BW bedrijfsruimte ook wel middenstandsbedrijfsruimte of detailhandelbedrijfsruimte genoemd en bedrijfsruimte die hierbuiten valt, de 230a BW ruimte. Wat, waaronder valt is soms moeilijk te zeggen. Voor een bepaling van het huurregime in het concrete geval dient .

Huur woonruimte:

oor woonruimte zijn er meerdere tweedelingen te maken. Allereerst de tweedeling, zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. De eerste heeft een zelfstandige ingang en wezenlijke voorzieningen in de woning. De tweede heeft dit niet. Een andere tweedeling is die van geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woonruimte. Op woningen met een geliberaliseerde huurprijs (vrijesectorwoningen genoemd) is de huurprijswet niet van toepassing. Dit kan alleen zelfstandige woonruimte zijn. De huurder en de verhuurder kunnen zelf de hoogte van de huurprijs overeenkomen, met een toetsingsmogelijkheid voor de huurder binnen 6 maanden na aanvang van de huur via de huurderscommissie. Hierdoor kan het zijn dat een bij aanvang van de huur geliberaliseerde woning als gevolg van het puntenaantal van het woningwaarderingsstelsel een huurprijs krijgt die zodanig is verlaagd dat die op basis daarvan toch niet-geliberaliseerd wordt. Laat de huurder de 6 maanden voorbij gaan dan blijft het geliberaliseerde woonruimte voor de duur van de huurovereenkomst.

www.huurrechtspecialisten.nl