Gebreken gehuurde:

Wat een gebrek is wordt omschreven in artikel 7:204 lid 2 BW. Samenvattend kan worden gesteld dat een gebrek een staat of eigenschap van het gehuurde betreft die niet aan de huurder is toe te rekenen maar waardoor hij een verminderd genot heeft dan hij mocht verwachten van een goed onderhouden zaak.

Dit kan dus zeer veel inhouden en loopt van het slecht onderhouden zijn van het gehuurde tot de aanwezigheid van ongedierte. Het is in feite een wanprestatie door de verhuurder jegens de huurder die niet geleverd krijgt wat hij was overeengekomen.

Hierbij is het niet bepalend wat een individuele huurder van een concreet object verwacht doch is bepalend wat een huurder van een goed onderhouden object zoals deze mocht verwachten.

Geen gebrek van het gehuurde is het onder andere als anderen/derden het huurgenot feitelijk storen (artikel 7:204 lid 3 BW). Overlast in die zin is derhalve geen gebrek van het gehuurde, doch kan dit onder omstandigheden overigens wel weer zijn, bijvoorbeeld als de verhuurder zelf het recht heeft om tegen die derde op te treden. Als hij in dat geval zelf niet handelt dan kan dat (maar hoeft dus niet) onder omstandigheden worden gezien als een gebrek van het gehuurde. Voor de concrete invulling en toetsing of hier sprake van is, is professionele bijstand noodzakelijk. De huurder kan zich in het geval van overlast, die als een gebrek kan worden gezien, rechtstreeks tot de verhuurder wenden.

Gevolgen Gebreken:

De huurder kan in het geval van een gebrek, de verhuurder aanspreken en heeft daarin de acties uit het overeenkomstenrecht alsmede de acties die omschreven worden in de artikelen 7:206 BW en volgende. Deze laatste zijn:

  • Huurprijsaanpassing 7:207 BW;

  • Herstel 7:206 BW;

  • Schadevergoeding 7:208 BW;

  • ontbinding als het goed vernietigd is 7:210 BW.

www.huurrechtspecialisten.nl