Julicher & Meijer Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van het huurrecht. Wij zijn werkzaam op het gebied van de huur van bedrijfspanden alsook woningen. Wij zijn niet werkzaam op het gebied van kamerverhuur.

Als bij een huurovereenkomst door de ene of andere partij niet aan de verwachtingen of afspraken wordt voldaan (huur wordt niet betaald of achterstallig onderhoud wordt niet verholpen), dan kan dit tot problemen leiden waarvoor een advocaat kan worden ingeschakeld.

Eisend en verwerend treden wij op in zaken zoals bijvoorbeeld:

  • het incasseren van achterstallige huurpenningen/ huurschulden;

  • vorderingen tot vermindering van de huurprijs of schadeplichtigheid wegens gebreken en beperkingen van het huurgenot;

  • Opzegging huur. Is correct opgezegd dan wel hoe dient dit te gebeuren? Wordt de juiste opzegtermijn, gronden voor opzegging, formaliteiten enz. toegepast dan wel welke zijn deze;

  • is er sprake van medehuur of onderhuur;

  • ontruimingsvorderingen.

Bij onze juridische dienstverlening staan drie punten centraal, namelijk:

  • kwaliteit
  • klantgerichtheid
  • gedrevenheid

Ofschoon wij een breed werkgebied hebben ligt de nadruk toch op de driehoek Venlo, Helmond, Nijmegen, waarbij wij dus zowel voor verhuurders als huurders optreden.

Deze website is een gespecialiseerde website op het gebied van huurrecht. Het adres van onze algemene website is: www.julicher-meijer.nl. Voor andere algemene informatie waaronder de kosten verbonden aan onze inschakeling verwijzen wij u door naar die website

Een gratis eerste consult behoort tot onze dienstverlening.

 

Neem daartoe vrijblijvend telefonisch contact op met ons op het telefoonnummer 0478 - 52 10 70 of klik op het contactformulier en vul uw gegevens in. Wij bellen u daarna terug.