Aanbevelingen:
  • In een huurgeschil is het verstandig om eerst een advocaat te raadplegen zodat u uw rechtspositie kent, voordat u de relatie verhuurder-huurder volledig verstoort;
  • Opzegging van huur door verhuurder is steeds weer een punt van discussie aangezien het steeds onduidelijk is of aan de formele eisen is voldaan. Voor de verhuurder geldt dat hij dit opzeggen uit handen dient te geven aan een specialist en voor de huurder geldt dat hij de ontvangen opzegging door een specialist dient te laten toetsen op zijn geldigheid. Beide partijen kunnen zich het beste laten bijstaan door een advocaat;
  • Bij een huurachterstand die meer dan drie maanden bedraagt dient de verhuurder zowel als de huurder een advocaat in te schakelen. De huurder kan op die manier in ieder geval de termijnen rekken, betalingen doen en ontruiming proberen te voorkomen;
  • Huurrecht is recht waarbij afwegingen maken belangrijk is, door een rechter achter de gemaakte constructies wordt gekeken en de belangen van de huurder sterk in acht wordt genomen. Voor de verhuurder is het daarom belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen en voor de huurder is het belangrijk om een belangenafweging (indien aan de orde) naar zijn kant om te doen slaan. Goede juridische hulp is daarbij noodzakelijk.