Verplichtingen verhuurder, huurder:

Verplichtingen verhuurder:

De eisen waar de huurder zich aan te houden heeft staan in beginsel in artikel 7:203 BW omschreven. Rekening houdend met het feit dat elke eis weer zijn eigen invulling heeft gekregen kunnen zij kortgezegd omschreven worden als volgt 

  • Verhuurder dient het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder

  • het rustig huurgenot te verschaffen

  • onderhoud uit te voeren

  • geen verandering aan de gedaante en/of inrichting van het gehuurde aan te brengen.

Verplichtingen huurder (zonder volledig te zijn):

  • Huurder dient de huurprijs tijdig te voldoen

  • De huurder dient zich als een goed huurder te gedragen

  • De huurder dient het gehuurde niet te wijzigen

  • Goed op te leveren bij het einde van de huurtermijn.

Feitelijk spreken deze verplichtingen voor zich. Toch heeft de wetgever zich genoodzaakt geacht om deze eisen in wettelijke bepalingen om te zetten.

www.huurrechtspecialisten.nl